Lawrence Livermore laboratuvarından bilim insanları, uluslararası araştırmacılarla birlikte çalışarak 5 yeni atom çekirdeği keşfettiler. Böylece nüklitler tablosuna yeni bileşenler eklenmiş oldu.

Süper ağır elementlerin sentezinde yeni metotlar geliştirmeye odaklanan araştırmacılar berkelyum, neptünyum, uranyum ve amerikyum iki izotopunu keşfettiler. Hindistan Manipal Üniversitesi, Almanya GSI- Giessen , Justus Liebig Üniversitesi Giessen(Almanya), Japon Atom Enerjisi Ajansı ve Rusya Nükleer Araştırma Enstitüsü’nün katılımıyla gerçekleştirilen çok uluslu çalışma, Physics Letters B dergisinde Dawn Shaughnessy, Ken Moody, Roger Henderson ve Mark Stoyer deneyleri olarak yayınlandı.

Her kimyasal element farklı izotoplar şeklinde bulunuyor. İzotoplarda sadece çekirdeklerde nötron sayısı farklı bu nedenle sadece kütle farkı oluşuyor. Yeni keşfedilen izotoplarda ise, daha az nötron olduğundan dolayı bilinen izotoplardan daha hafif.

Bugüne kadar, Periyodik Tablo’daki 114 elementin 3000’den fazla izotopu olduğu biliniyor. Bilimsel açıdan bunlara ilave olarak 4000’den fazla izotop olduğu , henüz keşfedilmediği ama olması gerektiği belirtiliyor. Nötronların sayısı her ne kadar az olsa da , yapıları çok egzotik olduğundan atomik çekirdeklerinin tarif edilmesi için teorik modellerin geliştirilmesi ilginç.

Eğer örnek verecek olursak , normalde uranyum 146 nötrona sahip olsa da yeni bulunan izotopta sadece 124 nötron var. Bu da halen araştırılması gereken pek çok izotopun olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar bu deney için, 300 nm kalınlığında küryum folyoyu hızlandırılmış kalsiyum çekirdeği ile vurdu. Gerçekleşen bu çarpışmalarda iki elementin birbirine dokunmasıyla oluşan çok kısa süreli bileşik sistemi oluştu. Bileşik sistemi bozulmadan önce (sekstilyon saniye) iki çekirdek yapıtaşları proton ve nötronlarını değiştirir. İşte bu esnada çok kısa süreliğine farklı izotoplar oluşuyor.

Berkelyum, neptünyum,uranyum ve amerikyum bu çarpışmaların sonunda oluştu. Elektrik ve manyetik alanlarda bu yarılanma ürünleri ayrıldı ve analiz edildi. Böylece yarılanma ürünlerinden yeni izotoplar tanımlandı.